Regulamin miniklubu dla dzieci

 1. Animacje z Dziećmi w MINI KLUBIE sprawuje animator gier I zabaw,
 2. Rodzice/opiekunowie pozostawiający Dziecko pod opieka animatora gier i zabaw zobowiązani są do podpisania stosownego oświadczenia.
 3. Dziecko przychodzi do MINIKLUBU zawsze tylko pod opieka osoby pełnoletniej.
 4. Dzieci zdrowe niewymagające specjalnej opieki powyżej 4-go roku życia mogą zostać bez opiekunów
 5. Z toalet Dzieci korzystają pod nadzorem swojego Opiekuna.
 6.  Mini KLUB przeznaczony jest wyłącznie dla dzieci w wieku od 4 do 12 lat.
 7. Podczas nieobecności animatora gier i zabaw, Dzieci przebywające na terenie Klubu powinny pozostawiają pod opieka rodzica lub inne osoby dorosłej.
 8. Opiekun dziecka zobowiązany jest do dopilnowania, aby Dziecko nie posiadało w kieszeniach przedmiotów ostrych, niebezpiecznych, lub by nie nosiło, na sobie zegarków, łańcuszków I innych elementów stroju które mogły by ulec zniszczeniu podczas zabawy, lub zbyt niebezpieczne dla innych Dzieci (dotyczy także własnych zabawek)
 9. Dzieci noszące okulary na czas zabawy powinny je przekazać swoim opiekunom.
 10. Posiłki można spożywać tylko w punktach gastronomicznych, nie należy wnosić własnego pożywienia.
 11. W MINIKLUBIE Dzieci powinny pozostawać w skarpetkach lub rajstopkach
 12. Każdy opiekun Dziecka winien jest zwrócić uwagę; aby dziecko z urządzeń korzystało zgodnie z ich przeznaczeniem oraz logika.
 13. Za zniszczenie majątku MINIKLUBU spowodowane dzieleniem lub zaniechaniem działania, przez osoby korzystające Mini klubu da Dzieci, ponoszona będzie pela odpowiedzialność finansowa.
 14. MINIKLUB nie bierze odpowiedzialności za szkody wynikłe tytułu nie przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu.
 15. Wejście do MINIKLUBU jest równoznaczne z zapoznaniem się z jego regulaminem I jego akceptacja.
Translate »

Wprowadź dane gościa

Zgoda marketingowa (you can unsubscribe at any time).

Zgoda na newsletter (you can unsubscribe at any time).