Regulamin pobytu ze zwierzęciem w Hotelu Continental Sp. z o.o.

 1. Przyjazd ze zwierzęciem należy zgłosić podczas rezerwacji pobytu.
 2. Pobyt ze zwierzęciem możliwy jest za dodatkową opłatą – wg. Obowiązującego cennika.
 3. W hotelu mogą przebywać tylko zdrowe zwierzęta. Należy posiadać książeczkę zdrowia wraz z aktualnymi szczepieniami i poświadczeniem odrobaczenia.
 4. W hotelu mogą przebywać tylko zwierzęta domowe. Hotel ma prawo odmówić przyjęcia zwierząt powszechnie uznanych za groźne lub agresywne ( wg. Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracyjnych z dnia 8 kwietnia 2003 r. w sprawie wykazu ras psów uznanych za agresywne).
 5. Po zakwaterowaniu należy umieścić od zewnętrznej części drzwi od pokoju zawieszkę z informacją o obecności zwierzęcia. (dostępne w recepcji)
 6. Rezerwacje ze zwierzętami nie są przyjmowane w nowej części hotelu.
 7. W hotelu obowiązuje zakaz zostawiania zwierzęcia bez opieki w pokoju i/lub częściach wspólnych.
 8. Serwis pokoju odbywa się gdy: zwierzęcia nie ma w pokoju i/lub w obecności właściciela/opiekuna.
 9. Zabrania się wprowadzania zwierząt do SPA, restauracji głównej, strefy Aquaparku, kręgielni oraz bawialni dla dzieci.
 10. W miejscach ogólnodostępnych na terenie hotelu obowiązkowe jest trzymanie zwierzęcia na smyczy bądź w specjalnych klatkach itp. W zależności od gatunku zwierzęcia.
 11. Właściciela/opiekuna obowiązuje nakaz sprzątania odchodów na terenie hotelu oraz na terenie mu przyległym.
 12. Za wszelkie zniszczenia materialne na mieniu hotelu lub osób w nim przebywającym odpowiada właściciel/opiekun zwierzęcia.
 13. Za wszelkie szkody cielesne wywołane u osób przebywających w hotelu oraz na jego terenie odpowiada właściciel/opiekun.
 14. W przypadku braku zgłoszenia przed przyjazdem do hotelu pobytu ze zwierzęciem obiekt może odmówić zakwaterowania i ma prawo zachować wpłacony wcześniej zadatek/zaliczkę.
 15. Zwierzę przebywające na terenie hotelu nie może przeszkadzać innym Gościom oraz zakłócać spokój szczególnie w nocy. W przypadku powtarzających się skarg Dyrekcja Hotelu ma prawo do przerwania pobytu właściciela/opiekuna bez uwzględniania zwrotu należności za przerwany /niewykorzystany pobyt.
 16. Właściciel oświadcza, że zapoznał się z regulaminem pobytu zwierząt w hotelu Continental Sp. z o.o. i akceptuje jego zapisy.
Translate »

Wprowadź dane gościa

Zgoda marketingowa (you can unsubscribe at any time).

Zgoda na newsletter (you can unsubscribe at any time).